MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Nové heslo

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

12:27:35

Zadejte mail, pod kterým jste tým registrovali.a název týmu. Na tento mail Vám bude doručeno nové heslo.Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová