MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Výsledky

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

03:41:39

Výsledky

Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávají počet špatných pokusů.

PořadíNázev týmu ÚlohČasVyřešené úlohy
1 Kobzovi andílci 40 507656111   22   103
33    6 111 157
 2 82  4446 2  
aMATHéři 39 45496   1 1 117 181
1112 16 1  1 15
 22 5134  2  11
3 Dávidove dievčatá 37 3405112    1 11  3 
 1 1 1  1 11117
  1    1  122 3
4 infomatici 34 3385  1     41 111 
21   2  2    23
11 121 3 1 1211
5 Tupé uhly 29 3094  1  2 1 23    
62 11 2  1 1   
  1222 221  1 3
6 Tvoje Máma 27 2862   31   121    
1     1   1   3
  1 3  1  1   1
7 Osa z 26 3081112      11  3 
32  3 4 1 11  5
23112 121 113 4
8 NOTEPAD.EXE 25 23782 2   162 1 11 
6   32  1111  3
   5  1  1 2  2
9 Špit 25 2696121  11 2    3 
4       23 2 18
3  121 2 3 25  
10 Prodám kočku, volejte 736 412 896 25 27292122212 1 3  4 
64  1 1  113347
 1 421 51    1 
11 Postele, ktoré idú vyhrať matrace 25 2771123 12 31 3  1 
53 2  1 1112 217
26 5   1   63 4
12 Nepřítomní 23 26081 121    11  2 
 41 214    12 2
3  1   1411 1  
13 velkej otazník? 23 26915   1  5111  4 
5 14  2    1215
 11 1 1  112   
14 Teorie všeho 22 2335222     2 3    
2   4 1 3213126
 2 1   7  2 3  
15 kaldnem 22 2755222   1 222  21
3 212 3 71 1115
2   2 1 11 1 4 1
16 GuMáKy 21 22914 31   32 2  1 
 1 2 13 1 11212
 125321 11312 2
17 Nevim 20 2552          2  4 
1       312 1  
  1 2 12   251 
18 Kpt. Jaroš je lepší než Cpt. Morgan 19 1524 21   1 2 14145
   14    1  134
1   4 151  31  
19 Kockáči 19 2107 2112    34  4 
21 26 6  412   
 21563 1   2   
20 Průměrně inteligentní foxteriéři 17 1889  2 1  4 22  3 
3213 111  1 2 1
 2   13  111 2 
21 GymplDKA 16 173022221   2    2 
52 2      42 13
  11 115   121 
22 Alfréd a Blažena 16 1891632 11  1 2  31
11144 4  1 21 2
12  2 111 12  2
23 Keep KALM 16 208255  4   41  14 
11  4 4    12211
 3  7 21 10 3 11
24 TETOŠAKA 15 17012 1     1      
11  1 1    1111
   2   123142  
25 Osa y 15 186221 511  533  2 
22 1  1  11 1 11
214 53 226  312 
26 Aspoň jeden 15 243633621  8 26  3 
12    6 11112 8
4 73      7 314
27 Gymnázium Mělník 13 11891 1121 11    14 
21  2 4   11 16
83  41 311 2 11
28 Marná snaha 13 16643 2 1 1 3 1  2 
 2 1216    4  2
1 2 1 1 41 11  
29 11001 12 1506313 11 23   12 
43 1  2  14 2 4
12    232      
30 Easy win 11 12521021 1  1   1 7 
4 1 1 6  112 112
42 14 1452 2813
31 Kamoši Máte Smolu 11 128133 11 113      
    1    1123 4
    1 3611 3   
32 Už to máte? 10 1031321     1    3 
   1  1    22  
2 3        2   
33 Brčka 10 116511 1  1   1    
      1       1
1     1    1  2
34 GYMSTR 9 1215        5    2 
212   2   312 2
2 1   11 211 1 
35 Mach(a)ři 9 1223   1           
2  21 1     21 
    1  11      
36 Raxacoricofallapatorius 9 13091              
 2  1 6   121 1
1     13 5 2 1 
37 Tím Lászla Fehíra 8 9605  1 111       
5     1    11  
2  13 1    1 1 
38 Limonádový Lachtan 8 11852    2  1 1  1 
3  11     1 312
3  1  11 14 21 
39 Apokalypsa 7 831        1    2 
            1  
  1   11111 1  
40 Osa x 6 6083 1     3 2  6 
12 32 6  1 14 2
7   2 23   3 1 
41 Tým řízků 6 71311 1  1 11   2 
22 11     1 213
 12 3 1121     
42 Chleba 6 76111 1    2    2 
2     1 1  1 22
1     11       
43 Poslendá légia 6 77312      3    2 
43  2 4  2  2  
    2 334    2 
44 Vláčiky bez účasti Valtera 6 8394     1  1     
 5    5 11  1 1
2 1  11111     
45 Tulipán 6 888727   211      
52  1 1   2 4 3
521 7351  1    
46 Matematíče 6 9282 1            
            1  
3     41 2   2 
47 VOLLEGE 5 708  1 1 1      1 
1  11      1   
 1  2 2  4     
48 dulčocito 4 412631   2 1      
1  1 13        
               
49 SPŠJed 4 46722      1      
1              
           1   
50 Asfalt 1 28111     1      
 1   2         
               
51 Kmen Vícenovci 1 492              
               
             1 
52 ZouharsBesties 0 0 111         4 
               
               
53 Dream team 0 0231111         
        1 11  1
111111111111111
54 Špenát 0 0               
               
               
PořadíNázev týmu ÚlohČasVyřešené úlohy
1 PraSe.old 45 3593  2 12   11  41
    111   1 22 
   22  1  211 3
2 Na hlave máš patkaň 44 40113 31  1521  24 
621  1     1 1 
 1 33       1 1
3 Trojsten Alumni 44 46321 41    2 1  7 
23 2 1  1 21  2
 1 2  152 2 1 1
4 Trochu autisti ale jinak fajn 42 4242  32  3   1  21
 2 11   2  1 43
1 1 21 6    1 6
5 ὅπερ ἔδει δεῖξαι 41 4581    113  21  31
22  11115  1116
   131 31 111  
6 Na párek a do Brna 38 3670 2  1     1  61
1 1   2    11  
   31  4 2     
7 Dementol 37 34302  2   5 12  42
   2 3    1  19
 3 1   21 4  11
8 Fleshbacks 35 3989 2221 2 4 1    
42  111  13 122
11  3    12   1
9 Kapri Margherita Siciliana 30 354021121   1  1 8 
311 12    2   5
15 2       12 3
10 Souraďáci 25 20651        1 2 2 
 1      1   1 3
       211122 1
11 mackokajka 23 2110 3  1          
            1 4
   1 2        3
12 Lienka na vankúši 18 186821    2      3 
11        1 4 2
 3    16 1 111 
13 FB_kamaráti 5 646  112          
7              
5             2
14 ZZzz... 1 64   2      2 1  
               
               

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU.
Design © 2006 Ivana Halabalová