MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Pravidla

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

13:03:55

Pravidla soutěže pro středoškoláky

 1. Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují pomocí registračního formuláře na těchto webových stránkách a to do 16.00.
 2. Všichni studenti v týmu musí být ze stejné střední školy nebo gymnázia.
 3. Soutěž probíhá prostřednictvím těchto internetových stránek. Na nich se v 16.00 objeví zadání 45 příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech. Příklady nejsou řazeny dle obtížnosti.
 4. Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2. sady v 18.00 a 3. sady v 19.00. Doporučujeme si proto hlídat přesný čas.
 5. Řešení všech úloh bude zveřejněno v 19.00.
 6. Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností v zadání prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy. Organizátoři prostřednictvím diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní dotazy mohou být smazány. Týmy jejichž příspěvky budou shledány nevhodné a obtěžující (spamy), budou ze soutěže vyloučeny. Diskusi doporučujeme sledovat, mohou se v ní objevit podstatné informace.
 7. Hrajte fér. Je zakázána jakákoliv spolupráce mezi jednotlivými týmy. Je zakázáno být registrovaný ve více týmech.
 8. Týmy, které poruší pravidla, budou ze soutěže vyloučeny.
 9. O pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20 minut za každou chybnou odpověď.
 10. Po zadání chybné odpovědi není možno po dobu 40 s zadávat žádnou odpověď.
 11. Hraje se o zajímavé ceny, těmi budou oceněny čtyři nejlepší týmy.
 12. Žádáme účastníky, aby se k serveru chovali ohleduplně. Pokud se stránka nechce načíst, zběsilé mačkání F5 situaci pouze zhorší.
 13. Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních nástrojů jako je WolframAlpha.
 14. 0 není přirozené číslo.
 15. Organizátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit nebo upravit.

V případě technických potíží se serverem math.muni.cz v průběhu soutěže budou informace o řešení těchto problémů publikovány na Facebooku

Pravidla kategorie „Underground“

Tato kategorie je určena pro týmy, které nejsou složeny ze studentů SŠ (členové týmu nemusí být vůbec studenti). Pokud se chcete s takovým týmem soutěže zúčastnit, při registraci vyplňte do kolonky Škola heslo underground.

Ostatní pravidla jsou stejná, jako pro SŠ, neplatí pouze pravidla 2) a 11).


Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU.
Design © 2006 Ivana Halabalová