MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Pravidla

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

14:46:14

Pravidla soutěže pro středoškoláky

 1. Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují pomocí registračního formuláře na těchto webových stránkách a to do 16.00.
 2. Soutěž probíhá prostřednictvím těchto internetových stránek. Na nich se v 16.00 objeví zadání 45 příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech. Příklady nejsou řazeny dle obtížnosti.
 3. Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2. sady v 18.00 a 3. sady v 19.00. Doporučujeme si proto hlídat přesný čas.
 4. Řešení všech úloh bude zveřejněno v 19.00.
 5. Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností v zadání prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy. Organizátoři prostřednictvím diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní dotazy mohou být smazány. Týmy, jejichž příspěvky budou shledány nevhodné a obtěžující (spamy), budou ze soutěže vyloučeny. Diskusi doporučujeme sledovat, mohou se v ní objevit podstatné informace.
 6. Hrajte fér. Je zakázána jakákoliv spolupráce mezi jednotlivými týmy. Je zakázáno být registrovaný ve více týmech.
 7. Týmy, které poruší pravidla, budou ze soutěže vyloučeny.
 8. O pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20 minut za každou chybnou odpověď.
 9. Po zadání chybné odpovědi není možno po dobu 40 s zadávat žádnou odpověď.
 10. Hraje se o zajímavé ceny, těmi budou oceněny čtyři nejlepší týmy.
 11. Žádáme účastníky, aby se k serveru chovali ohleduplně. Pokud se stránka nechce načíst, zběsilé mačkání F5 situaci pouze zhorší.
 12. Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních nástrojů jako je WolframAlpha.
 13. 0 není přirozené číslo.
 14. Pokud je řešením počet nějakých objektů a správná odpověď je nekonečno, napište „inf“. Pokud je řešením racionální necelé číslo, napište jej jako zlomek v základním tvaru (např. 5/7, ale ne 10/14). Pokud je řešením iracionální číslo, napište jej v desetinném zápisu s tečkou zaokrouhleno na 5 desetinných míst (např. 5.55579846… jako 5.55580).
 15. Organizátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit nebo upravit.

Nouzové řešení v případě výpadku serveru: V případě výpadku serveru při přetížení (občas se dělo před uzavřením sady) máte možnost odevzdávat odpovědi pomocí tohoto google formuláře (doporučujeme se s formulářem seznámit již před soutěží). Při odevzdávání skrz Google Formulář platí navíc tato pravidla:

 1. Pokud odešlete výsledek úlohy formulářem, výsledek najdete v této tabulce.
 2. Pokud odpovíte na nějakou úlohu pomocí formuláře, tak už musíte na všechny úlohy v rámci dané sady odpovídat pomocí formuláře. Libovolné odevzdání do systému po nějakém odevzdání přes formulář už je neplatné a bude smazáno.
 3. Musíte si sami hlídat, že odpovídáte ve validní čas. T.j. tabulka vám sice řekne, že odevzdaná odpoveď je nevalidní, protože je moc brzy po špatné odpovědi, ale formulář vám dovolí odpovědět kdykoliv.

Pravidla kategorie „Underground“

Tato kategorie je určena pro týmy, které nejsou složeny ze studentů SŠ (členové týmu nemusí být vůbec studenti). Pokud se chcete s takovým týmem soutěže zúčastnit, při registraci vyplňte do kolonky Škola heslo underground.

Ostatní pravidla jsou stejná, jako pro SŠ, neplatí pouze pravidl0 10).Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová