Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Submitovátko

Tato stránka slouží k odevzdávání souborů přes Internet. Ke každé úloze můžete odevzdat jeden soubor ve formátu PS nebo PDF. Jednotlivé soubory nesmí přesáhnout velikost 2 MB. Soubory k dané sérii je jistější nahrávat po jednom, ale je možné odevzdat také více souborů zároveň. Součet velikostí souborů nahrávaných v jedné várce však nesmí přesáhnout 5 MB. Nezapomeňte se ke každému příkladu podepsat.

Kopírování souborů však musí proběhnout během 60 sekund, proto máte-li pomalejší připojení nebo je-li zatížen server (typicky v den odeslání po desáté hodině :) ), doporučujeme zasílat úlohy po menších objemech.

Pro využití submitovátka musíte být přihlášeni.