Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Brkověk

10.2. – 15.2.2020

Vysočina, Netín

Na začátku probíhalo vše klidně, to jsme se totiž ještě pohybovali v době moderní. Po příjezdu jsme se pustili do pátrání po tajemných úryvcích učených textů z dob minulých v rámci tematické hry zvané Běh brkověkých učenců za věděním, která zavařila nejeden mozek. Následoval blok seznamovacích her, během kterých jsme si, mimo jiné, poměřili palce u nohou. Nových jmen jsme si sice nezapamatovali mnoho, zato jsme se seřadili do řady hned podle několika kritérií. Jména jsme se však bezpečně doučili ve zbytku soustředění. Po večeři byl blok přednášek. Účastníci si mohli vybrat mezi Matoušovou přednáškou věnovanou rozdílům mezi metrickým a topologickým prostorem a přednáškou Martina Kurečky nesoucí název „Powerpoint a turingovská úplnost“. Následoval volný program a večerka.

Mohli jsme spát do rána, kdyby Ondra Krabec (z předešlého letního soustředění) opět něco nevymňoukl. Během cestování časem zvládl zapálit významnou brkověkou knihovnu s unikátní sbírkou matematických poznatků. Mezi nimi byla jedna věta, která nebyla zapsána nikde jinde, a proto se vypařila z povrchu zemského napořád. Matematika se tedy vyvíjela úplně jinak, než jak ji známe. Takže do práce! Orgové pracovali dlouhé hodiny, aby přišli s plánem, jak tuto katastrofu napravit. Existují prý pověsti, že tato věta byla zaznamenána jedním brkověkým umělcem do svého obrazu. Orgové podle složitých výpočtů objevili 4 obrazy, které by tuto větu mohly ukrývat. Abychom však mohli po větě pátrat, musíme se nějak přenést dovnitř obrazu. A k tomu je potřeba Super Olejo Malbový Bezpečně Radioaktivní Obrazovnikovač, tedy S.O.M.B.R.E.R.O., jehož plánek nám laskavě poskytl náš kolega vědec. Na postavení stroje S.O.M.B.R.E.R.O. jsme potřebovali posily, takže nezbývalo nic jiného, než vzbudit všechny účastníky. Všichni se s počátečním mrčením vrhli do práce a kolem půl čtvrté hodiny ranní první tým úspěšně dokončil stavbu svého přístroje. Shodli jsme se, že se do obrazu přeneseme až ráno, protože pro cestování do obrazu je potřeba vyspaných těl i mozků.

V úterý ráno jsme po drsné mentální i fyzické rozcvičce podnikli náš první výlet do obrazu Služebnictvo. Všichni jsme dostali příslušné role, abychom do prostředí obrazu zapadli. Celý areál se tedy naplnil komorníky a kuchařkami, všemu veleli majordomus a hospodyně. Každý plnil své úkoly a využíval svých privilegií příslušících konkrétní roli. Po snídani si účastníci mohli vybrat mezi Tomovou přednáškou o Gregoriánském chorálu a Vítečkovou algebraickou ZOO. Potom měl přednášku s názvem „Jak rozvázat uzel“ náš host Dominik. Po obědě a poledním klidu následovala celoodpolední hra Mathboj, ve které se počítalo a počítalo a počítalo. Večer jsme strávili hraním deskovek, povídáním si a zpíváním, někteří šli spát brzo, jiní to táhli pomalu až do rána. Ztracenou větu se však během dne nepodařilo najít, tak nám nezbývalo nic jiného, než zkusit další obraz. Ale to je věc až dalšího dne.

Středa ráno opět začala rozcvičkami a po snídani jsme se přesunuli do obrazu Měšťanstvo. Zloději kradli, obchodníci obchodovali a radní se radili. Po snídani měl přednášku pan docent Vokřínek o orientovatelných plochách. Odpolední program se skládal z dramatických psychocvičení s Májou, kde jsme se pokusili vzájemně se sladit se skupinou, hráli jsme si s pohybem a vyzkoušeli si jednoduchá improvizační cvičení. Před večeří jsme ještě stihli uspořádat kulturně-sportovní událost – Utkání se zkaženými vejci (alias „skvejci“), v rámci které se běhalo, obchodovalo a básničkovalo. Po večeři byla soutěž o to, kdo postaví nejvyšší věž ze sušenek a nutely. A v noci začal tradiční Labyrint, který byl tentokrát neobvykle náročný, takže si někteří lámali hlavu s šiframi a polynomy až do snídaně. Víte, jak se říká „dlouhé vlasy, krátký rozum“? No, tak někteří jedinci si dokonce, k „delšímu rozumu“ pomohli a ustřihli si pramen vlasů. Očividně šlo o klíčový moment, protože všechny týmy nočně-ranní zápolení s polynomy nakonec přece jen úspěšně dokončily. Protože Labyrint všechny zlikvidoval, byli jsme nuceni posunout rozcvičku a mírně upravit čtvrteční program. Matematickou větu jsme však v obraze Měšťanstvo také nenašli.

Ve čtvrtek jsme vycestovali do obrazu Vojsko, takže se celý den nesl v armádním duchu. Ranní blok přednášek tvořila Dančina přednáška o aktuálním, nejen politickém, dění ve světe a Tomova přednáška o p-adických číslech. Odpoledne se celá armáda po náročné noci odreagovala na pěším výletě, během kterého se konal další blok přednášek. Kačka přednášela o autorském právu a Tom i přes nepříznivé počasí zvládl povídat o projektivních prostorech. Vrátili jsme se přesně na večeři, po které následoval scénkový program, do kterého účastníci vložili všechnu svoji divadelní energii. V obraze Vojáci matematická věta opět nalezena nebyla.

V pátek jsme se po rozcvičce přesunuli do obrazu Královský dvůr, kde mimo šlechtu a korunního prince tajně pracovala organizace Svobodných zednářů. V pátek byl zároveň Valentýn, a proto všichni u snídaně vytvořili páry a romanticky se krmili navzájem. Tento den měl Vláďa přednášku o kryptografii doplněnou o praktická cvičení na počítači. Dále se někteří účastníci od Honzy dozvěděli něco málo o různorodých procesech, které každou sekundu probíhají v jednotlivých buňkách našeho těla . Po obědě se všichni šlechtici museli spojit a přijít s plánem, jak zabránit šíření moru v Evropě. Byl to boj, ale nakonec se pomocí stavění kanalizací, nemocnic a morových sloupů podařilo epidemii zastavit. Po večeři byla korunovace prince, kterým byl M. Fof. Zevnitř koruny byla objevena tato věta: „Všechny trojúhelníky, jejichž nejdelší stranu půlí střed kružnice opsané, jsou pravoúhlé.“ Tato věta byla nově pojmenována po jejím objeviteli, tedy Fofova věta. Pod tímto jménem je od té chvíle známa. Následovala královská hostina, neboť jsme zachránili vývoj matematiky, a to je přeci jen pořádný důvod k oslavě.

Komentáře