Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Úvodní informace

Milí studenti!

Vítáme vás u XXV. ročníku BRněnského KOrespondenčního Semináře – BRKOSu, který organizujeme pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity.

V následujících několika odstavcích bychom Vám chtěli odpovědět na pár základních otázek:

Co je BRKOS?

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky (a klidně i základoškolačky a základoškoláky), kteří mají rádi matematiku a řešení netradičních problémů.

Jak BRKOS probíhá

Stejně jako v minulých ročnících Vám budeme postupně zadávat příklady k řešení. Budou rozděleny do 6 sérií po 8 příkladech. První čtyři příklady z každé série budou vždy tematicky zaměřeny. Snažíme se pro vás vybírat zajímavé příklady z různých oblastí matematiky. Pokud nespočítáte všechno, nemusíte být smutní, klidně můžete poslat řešení jediného příkladu. Náš bodovací systém zvýhodňuje zejména mladší řešitele oproti starším a také ty, kteří pilně posílají hodně sérií, ač s malým množstvím správně vyřešených příkladů.

Například řešitel z prvního ročníku, který pošle všech šest sérií s jedním správně vyřešeným příkladem, celkově předstihne řešitele z třetího ročníku, který pošle pouze jednu sérii se všemi správně vyřešenými příklady.

Zadání (n+1)-té série by vám měla přijít nejpozději s opravenými příklady, výsledky a vzorovými řešeními (n–1).-té série. Dodržujte, prosím, termíny odeslání, jinak se vystavujete nebezpečí bodového postihu nebo dokonce neopravení vašich příkladů.

Kromě korespondenční činnosti také během roku pořádáme několik výletů po Brně a okolí, zimní a letní soustředění a online soutěž MathRace (viz níže).

Jak se to boduje?

Za každý příklad může řešitel získat 0 – 5 bodů podle náročnosti dané úlohy. V každém bloku (tematickém a netematickém) jsou úlohy seřazeny podle obtížnosti a v tomto pořadí za ně můžete získat až 3, 3, 4 a 5 bodů. Navíc se do výsledného součtu bodů bude počítat pouze 6 nejlépe vyřešených úloh. Maximální počet bodů tak není 30, ale pouze 24.

Na úlohách se však zdaleka neboduje pouze výsledek. Ten je většinou ohodnocen jen velmi malým počtem bodů. Nejdůležitější částí řešení je postup, jakým se k výsledku dostat. Brkos není informatický seminář, proto pokud řešení úlohy naprogramujete a necháte si výsledek pouze vypsat, neočekávejte plný bodový zisk. Cílem je dopracovat se k výsledku matematicky čistou cestou, která nevyžaduje víc než tužku, papír a bystrou mysl.

Počet bodů $b_v$ za celou sérii se získá ze vztahu

$$ b_v = 24-k(p)+\sqrt{(24-k(p))^2-b^2+2 \cdot b \cdot k(p)} $$ $$ k(p)=24+p \cdot \frac{24}{5} $$

kde b je celkový počet získaných bodů za sérii a p je ročník studia (přepočteno na čtyřleté studium). Studenti matematických tříd si připočítávají k ročníku studia jedničku.

Jak odesílat řešení

S první vámi zasílanou sérii nám prosím pošlete i svůj e-mail, telefon, adresu pro zasílání řešení a nových zadání, informaci o tom, jaký ročník na jaké škole studujete a zda se jedná o matematickou třídu, nebo ne. Tyto informace nám můžete zaslat také pomocí registračního formuláře, což Vám navíc dá některé výhody tady na stránkách (můžete psát snadněji příspěvky do diskuse apod.).

Poštou

Řešení každého příkladu pište, prosím, na zvláštní list papíru formátu A4. Na každý list napište hlavičku, kde bude uvedeno Vaše jméno, příjmení, název a adresa školy a třída, do které chodíte. Do pravého horního rohu napište, prosím, číslo příkladu.

Svá řešení posílejte na adresu:

BRKOS
Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

Submitovátkem

Svá řešení můžete posílat také elektronicky pomocí submitovátka. Po špatných zkušenostech s mailem jsme zrušili možnost odesílání elektronickou poštou (kromě výjimečných případů).

Soubory prosím submitujte jako PDF. K jejich vyrobení lze použít například freewarový PDF převaděč PDF reDirect. Pokud řešení scanujete nebo fotíte, dělejte to pokud možno tak, aby byl výsledek co nejkontrastnější (bílé pozadí, tmavý text).

Silně také doporučujeme naučit se pracovat s typografickým systémem TeX (nebo jeho nadstavbami), pomocí kterého je možné tvořit elegantní a úhledné (nejen matematické) texty. Věříme, že jeho znalost v budoucnu rozhodně zužitkujete, ať už budete potřebovat vysázet odborný článek, bakalářskou práci či zápis šachové partie.

A jaká je odměna?

Ti nejlepší z Vás budou mít možnost jet za odměnu na soustředění, týden plný her, zábavy a také matematiky, který bude pro účastníky téměř zadarmo. Na soustředění navíc obdrží ti opravdu nejlepší z vás zajímavé ceny (v loňském roce to byl Futurocube, Ogo Sport sada, deskové hry, matematické knihy a další), a to za potlesku organizátorů i ostatních řešitelů.

Ti z vás, kteří budou řešit první dvě série, budou moci jet na již tradiční Brkosí zimnění.

Na soustředění může vždy jet 16 účastníků, přičemž rozhoduje pořadí v semináři (a sekundárně včasné přihlášení). Navíc na zimní soustředění může jet osm mladších (druháci z nematematických tříd a prváci) a osm starších (druháci z matematických tříd, třeťáci a čtvrťáci) účastníků, přičemž pokud je některých méně, těch druhých může jet tím více. U přihlašování na letní soustředění se toto rozdělení nepoužívá a rozhoduje pouze pořadí (resp. včasné přihlášení). Mnoho lidí ovšem často odřekne, takže nemějte strach zkusit se přihlásit, i když nejste v první dvacítce.

Jak kontaktovat organizátory a ostatní řešitele?

Pro komunikaci s řešiteli, dotazy a připomínky k úlohám a jiné nápady můžete použít naši diskuzi. Pokud s námi chcete řešit něco konkrétního, napište nám na brkos@math.muni.cz, v případě potřeby můžete kontaktovat i konkrétního organizátora. Nezapomeňte se také přidat do naší skupiny na Facebooku.

Co je to Mathrace?

Kromě šesti sérií, které řeší každý sám za sebe, pořádáme každý rok v listopadu online týmovou soutěž MathRace pro dvou- až čtyřčlenné týmy. Kromě velké várky vypečených úloh se můžete těšit i na hodnotné ceny!

Podrobnější informace naleznete na webu soutěže.

Na závěr

Přejeme Vám hodně štěstí a zábavy při řešení BRKOSích úloh :-)

Váš BRKOS Team