Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Řetězové zlomky

Stáhnout (pdf)
489.5 KiB

přednáška, teorie čísel

Řetězové zlomky umožňují aproximovat iracionální čísla zlomkem.


Přirozená čísla přirozeně

Stáhnout (pdf)
209.2 KiB

přednáška, teorie čísel, teorie množin

Formální zavedení přirozených čísel


Prvočísla

Stáhnout (pdf)
679.7 KiB

přednáška, teorie čísel

Co jsou prvočísla, jejich vlastnosti. Legendorvy symboly, kvadratická reciprocita, algoritmy na hledání prvočísel


Zbytky a nezbytky

Stáhnout (pdf)
2.2 MiB

přednáška, teorie čísel

Úvod do kongruencí, malá Fermatova, Eulerova a Čínská zbytková věta


Eliptické křivky

Stáhnout (pdf)
346.2 KiB

přednáška, teorie čísel, geometrie, kryptografie

Křivky dané rovnicemi tvaru $y2=x3+bx+c$, sčítání bodů na nich, eliptické křivky nad konečnými tělesy a jejich využití v šifrování.


Celočíselné okruhy

Stáhnout (pdf)
195.9 KiB

přednáška, teorie čísel

Celá čísla v kvadratických polích, Dirichletova věta, Pellova rovnice, rozklady na prvočísla, Gaussova čísla (okrajově)