Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Predikátová logika

Stáhnout (pdf)
325.5 KiB

přednáška, logika

Úvod do predikátové logiky, vymezení pojmů, převod do normálních forem.