Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Kryptografické protokoly

Stáhnout (pdf)
98.4 KiB

přednáška, kryptografie

Házení mincí (coin tossing), bitový závazek (bit commitment), neurčitý přenos (oblivious transfer), důkazy s nulovým rozšířením znalostí (zero knowledge proofs).


Eliptické křivky

Stáhnout (pdf)
346.2 KiB

přednáška, teorie čísel, geometrie, kryptografie

Křivky dané rovnicemi tvaru $y2=x3+bx+c$, sčítání bodů na nich, eliptické křivky nad konečnými tělesy a jejich využití v šifrování.