Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Chvála komplexních čísel

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, geometrie, komplexní čísla

Použití komplexních čísel v geometrických úlohách.


Zborcené plochy

Stáhnout (pdf)
1.8 MiB

přednáška, geometrie

Zborcené plochy, rovnice, vlastnosti, příklady.


Základy počítačové grafiky

Stáhnout (pdf)
1.2 MiB

přednáška, geometrie, algoritmy

Grafické algoritmy.


Geometrie

Stáhnout (pdf)
374.2 KiB

přednáška, geometrie

Cevova věta, barycentrické a trilineární souřadnice, Steinerova věta, Stewartův vzorec


Labyrinty a bludiště

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, geometrie, algoritmy

Algoritmy na generování labyrintů a procházení bludišť.


Eliptické křivky

Stáhnout (pdf)
346.2 KiB

přednáška, teorie čísel, geometrie, kryptografie

Křivky dané rovnicemi tvaru $y2=x3+bx+c$, sčítání bodů na nich, eliptické křivky nad konečnými tělesy a jejich využití v šifrování.


Geometrie v gotické architektuře

Stáhnout (pdf)
3.2 MiB

přednáška, geometrie, historie, architektura

Oblouky, klenby, kružby – geometrie všude, kam se podíváte.


Zlatý řez

Stáhnout (pdf)
2.9 MiB

přednáška, geometrie, historie

Jaký obdélník je nejhezčí a co to má společného s pentagramem a rozmnožováním králíků.


Křivky v proměnách věků

Stáhnout (pdf)
1.1 MiB

přednáška, geometrie, historie

Geometrická přednáška. Seznámení se speciálními křivkami. Inspiro.


Mnohostěny

Stáhnout (pdf)
780.2 KiB

přednáška, geometrie, stereomeetrie

Pravidelné, polopravidelné a hvězdicové mnohostěny, modulární origami. Pravidelné mnohostěny ve vícerozměrných prostorech.


Fraktální geometrie

Stáhnout (pdf)
2.6 MiB

přednáška, geometrie, fraktály

Historie fraktálů, popis, fraktály v praxi, Mandelbrotova množina.