Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Numerické metody minimalizace

Stáhnout (pdf)
425.3 KiB

přednáška, analýza, numerické metody

Princip minimalizace, komparativní a a gradientní metody v jednom a dvou rozměrech. Newtonovské metody jednorozměrné optimalizace.


Diferenciální rovnice

Stáhnout (pdf)
1.7 MiB

přednáška, analýza

Od derivací k diferenciálním rovnicím a jejich soustavám, matematické modely.


Derivace a integrál ve fyzice

Stáhnout (pdf)
3.4 MiB

přednáška, analýza, fyzika

Intuitivní zavedení pojmů limita, derivace a integrál a ukázky jejich uplatnění ve fyzice.


Fourierovy řady

Stáhnout (pptx)
246 KiB

přednáška, analýza

Předmětem této přednášky je vybudování obecné teorie Fourierových řad vzhledem k libovolnému ortogonálnímu systému $\phi\{nx\}$ a její aplikace na trigonometrické funkce $\{\sin nx,\cos nx\}$.