Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Ke stažení

Zde najdete slidy k přednáškám a další zajímavé materiály.

Křivky v proměnách věků

Stáhnout (pdf)
1.1 MiB

přednáška, geometrie, historie

Geometrická přednáška. Seznámení se speciálními křivkami. Inspiro.


Kombinatorické hry

Stáhnout (pdf)
938.1 KiB

přednáška, kombinatorika, teorie her

Vítězné strategie na hry podobné NIMu, součty her, …


Mnohostěny

Stáhnout (pdf)
780.2 KiB

přednáška, geometrie, stereomeetrie

Pravidelné, polopravidelné a hvězdicové mnohostěny, modulární origami. Pravidelné mnohostěny ve vícerozměrných prostorech.


Numerologie

Stáhnout (pdf)
6 MiB

přednáška, numerologie

Symbolika čísel, numerologický obraz osobnosti Henryho Klevra.


Fraktální geometrie

Stáhnout (pdf)
2.6 MiB

přednáška, geometrie, fraktály

Historie fraktálů, popis, fraktály v praxi, Mandelbrotova množina.


Fourierovy řady

Stáhnout (pptx)
246 KiB

přednáška, analýza

Předmětem této přednášky je vybudování obecné teorie Fourierových řad vzhledem k libovolnému ortogonálnímu systému $\phi\{nx\}$ a její aplikace na trigonometrické funkce $\{\sin nx,\cos nx\}$.


Úvod do teorie automatů

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, formální jazyky, teoretická informatika

Regulární jazyky a konečné automaty, minimalizace FA.


Burnsideovo lemma

Stáhnout (pdf)
161.9 KiB

přednáška, kombinatorika

Grupy, orbity, pevné body, využití v kombinatorice. Obarvení krychle, diofantická rovnice a+b+c=n, aplikace v chemii.


Celočíselné okruhy

Stáhnout (pdf)
195.9 KiB

přednáška, teorie čísel

Celá čísla v kvadratických polích, Dirichletova věta, Pellova rovnice, rozklady na prvočísla, Gaussova čísla (okrajově)