Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Ke stažení

Zde najdete slidy k přednáškám a další zajímavé materiály.

Modely a simulace

Stáhnout (pdf)
490.5 KiB

přednáška, modelování

Komplexní systémy: epidemie, gheta, mraveniště, game of life, …


Zbytky a nezbytky

Stáhnout (pdf)
2.2 MiB

přednáška, teorie čísel

Úvod do kongruencí, malá Fermatova, Eulerova a Čínská zbytková věta


Mathrace

Stáhnout (pdf)
345.1 KiB

mathrace

Pozvánka na online matematickou soutěž


Brkosáčci

Stáhnout (zip)
560.3 KiB

obrázek, Brkosák

Verze ptáka Brkosáka z roku 2008 v různých podobách.


Typografický systém TeX

Stáhnout (pdf)
925.7 KiB

přednáška, informatika, software, typografie

Typografický systém TeX a balík maker LaTeX – stručná historie, příklady použití.


Predikátová logika

Stáhnout (pdf)
325.5 KiB

přednáška, logika

Úvod do predikátové logiky, vymezení pojmů, převod do normálních forem.


Teorie her

Stáhnout (pdf)
189.4 KiB

přednáška, teorie her

Maticové hry, čisté a smíšené strategie, dominované a optimální strategie, hry s nenulovým součtem, vyhrožování …


Derivace a integrál ve fyzice

Stáhnout (pdf)
3.4 MiB

přednáška, analýza, fyzika

Intuitivní zavedení pojmů limita, derivace a integrál a ukázky jejich uplatnění ve fyzice.


Labyrinty a bludiště

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, geometrie, algoritmy

Algoritmy na generování labyrintů a procházení bludišť.


Kódování

Stáhnout (pdf)
240 KiB

přednáška, teorie informace, informatika

Množství informace, kompresní algoritmy (Huffman, aritmetické kódování, LZW), lineární a cyklické kódy, CRC.


Eliptické křivky

Stáhnout (pdf)
346.2 KiB

přednáška, teorie čísel, geometrie, kryptografie

Křivky dané rovnicemi tvaru $y2=x3+bx+c$, sčítání bodů na nich, eliptické křivky nad konečnými tělesy a jejich využití v šifrování.


Experimenty

Stáhnout (pdf)
475.2 KiB

přednáška, fyzika

Popis několika jednoduchých a zajímavých experimentů.


Optické jevy v atmosféře

Stáhnout (pdf)
4.5 MiB

přednáška, fyzika, optika

Vznik duhy, halové jevy, ohybové jevy.


Geometrie v gotické architektuře

Stáhnout (pdf)
3.2 MiB

přednáška, geometrie, historie, architektura

Oblouky, klenby, kružby – geometrie všude, kam se podíváte.


Zlatý řez

Stáhnout (pdf)
2.9 MiB

přednáška, geometrie, historie

Jaký obdélník je nejhezčí a co to má společného s pentagramem a rozmnožováním králíků.