MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Upravit obsah

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

20:54:37


Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová