MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Zadání

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

06:13:49

Zadání

Zadání jsou umístěna v jednom PDF souboru, který bude přístupný od 16:00. Pro případ velké zátěže serveru je umístěna kopie souboru i na záložní adrese (Google Drive).

Úlohy jsou vybrány tak, aby se nejednalo o klasické středoškolské příklady, ale aby byly přesto středoškolskými metodami řešitelné. Připomínáme, že je dovoleno používat výpočetní nástroje jako Wolfram Alpha.Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová