MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Zadání

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

18:04:51

Zadání

Zadání bude umístěno v jednom PDF souboru, který bude přístupný od 16:00 v den soutěže. Pro případ velké zátěže serveru je umístěna kopie souboru i na záložní adrese (Google Drive). Na odkazech níže můžeš najít zadání z minulého ročníku, další zadání jsou pak v archivu.

Úlohy jsou vybrány tak, aby se nejednalo o klasické středoškolské příklady, ale aby byly přesto středoškolskými metodami řešitelné. Připomínáme, že je dovoleno používat výpočetní nástroje jako Wolfram Alpha.

Zadání zde: https://drive.google.com/…7afR2RN98vSO?…Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová