MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >Statistiky 4. ročníku

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

16:23:05

Statistiky

Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh.

Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi.

Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů.

Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit.

Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.


Příklad Vyřešili Zkoušeli Průměrný čas Pokusů (úspěšní) Pokusů (všichni)
1 68 92 25 1.8 1.7
2 32 46 30 1.4 1.9
3 30 42 34 1.3 1.9
4 13 25 35 2.5 2.4
5 28 67 33 1.8 2
6 22 38 30 1.4 1.7
7 56 87 35 2.1 2.1
8 66 70 35 1.4 1.4
9 47 71 39 1.5 1.7
10 51 66 38 1.3 1.3
11 42 45 42 1.2 1.3
12 34 41 39 1.1 1.2
13 32 47 42 1.3 1.6
14 49 55 32 1.5 1.5
15 9 27 33 1.9 1.9
16 55 68 80 1.3 1.4
17 11 15 83 1.1 1.1
18 4 77 94 4 4.1
19 29 49 83 2.5 2.8
20 30 50 85 1.6 1.6
21 52 58 87 1.3 1.3
22 7 23 82 1.4 1.5
23 80 85 77 1.6 1.6
24 29 33 96 1.5 1.4
25 37 59 86 2 2.4
26 34 51 91 1.5 1.6
27 30 41 84 1.1 1.3
28 19 23 92 1.2 1.2
29 38 63 95 2 1.9
30 9 12 90 1.1 1.4
31 21 48 137 2.8 2.9
32 11 49 137 2.3 2.6
33 12 14 143 1.3 1.3
34 21 26 142 1.2 1.2
35 20 25 144 1.7 1.6
36 16 50 157 1.9 2.8
37 31 50 150 1.9 2
38 14 42 135 1.4 1.8
39 9 18 148 3 3.7
40 39 55 153 2 4.5
41 81 84 135 1.8 1.8
42 12 21 140 1.5 1.5
43 9 60 143 12.3 5.4
44 29 40 144 1.7 1.9
45 64 81 146 2.1 2.2


Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová