MathRace -- matematická soutěž PřF MU

Navigace: MathRace >O soutěži

  Zapomenuté heslo?

Čas serveru

11:30:37

Co je MathRace zač?

MathRace je matematická týmová online soutěž primárně pro studenty středních škol, nicméně v nesoutěžních týmech (v kategorii Underground) se může účastnit kdokoliv. Soutěž společně řeší 2–4 členné týmy středoškoláků z České i Slovenské republiky, kteří mají za úkol během 3 hodin vyřešit 45 úloh.

Soutěž je organizována za podpory Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České matematické společnosti.

Čím je MathRace speciální?

Mathrace je mezi matematickými soutěžemi unikátní propojením používání matematických znalostí s volně dostupnými (matematickými) nástroji, které nabízí 21. století. Zejména tím máme na mysli Geogebru, WolframAlpha a programování. Úlohy jsou tedy koncipovány tak, aby i při použití literatury, internetu a těchto nástrojů bylo nutné pro vyřešení úlohy intenzivně přemýšlet. Zadáním proto nikdy nebude rovnice, kterou wolfram triviálně vyřeší, nebo zjištění nějaké délky, kterou Geogebra spočítá jedním kliknutím.

Přesto, že při vymýšlení úloh očekáváme, že řešitelé tyto nástroje budou používat, tak se snažíme, aby drtivá většina úloh byla řešitelná i bez nich – tedy jen s papírem, tužkou a kalkulačkou – a soutěž tak byla zajímavá i pro řešitele, kteří tyto nástroje nepoužívají. Navíc se snažíme, aby úlohy byly mnohem více o nápadech než o znalostech a studenti nižších ročníků tak nebyli moc znevýhodnění oproti studentům vyšších ročníků.

Proč MathRace řešit?

Nabízíme příjemné odpoledne s partou kamarádů, se kterými změříte své síly s ostatními týmy všude po Česku a Slovensku při řešení zajímavých úloh. Na nejlepší týmy pak čeká nehynoucí sláva a pro čtyři nejlepší týmy (mimo kategorii Underground) hodnotné ceny.Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu a finanční podporou Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity, České matematické společnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Design © 2006 Ivana Halabalová