Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Úvod do teorie automatů

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, formální jazyky, teoretická informatika

Regulární jazyky a konečné automaty, minimalizace FA.


Burnsideovo lemma

Stáhnout (pdf)
161.9 KiB

přednáška, kombinatorika

Grupy, orbity, pevné body, využití v kombinatorice. Obarvení krychle, diofantická rovnice a+b+c=n, aplikace v chemii.


Celočíselné okruhy

Stáhnout (pdf)
195.9 KiB

přednáška, teorie čísel

Celá čísla v kvadratických polích, Dirichletova věta, Pellova rovnice, rozklady na prvočísla, Gaussova čísla (okrajově)