Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Teorie her

Stáhnout (pdf)
189.4 KiB

přednáška, teorie her

Maticové hry, čisté a smíšené strategie, dominované a optimální strategie, hry s nenulovým součtem, vyhrožování …


Derivace a integrál ve fyzice

Stáhnout (pdf)
3.4 MiB

přednáška, analýza, fyzika

Intuitivní zavedení pojmů limita, derivace a integrál a ukázky jejich uplatnění ve fyzice.


Labyrinty a bludiště

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, geometrie, algoritmy

Algoritmy na generování labyrintů a procházení bludišť.


Kódování

Stáhnout (pdf)
240 KiB

přednáška, teorie informace, informatika

Množství informace, kompresní algoritmy (Huffman, aritmetické kódování, LZW), lineární a cyklické kódy, CRC.


Eliptické křivky

Stáhnout (pdf)
346.2 KiB

přednáška, teorie čísel, geometrie, kryptografie

Křivky dané rovnicemi tvaru $y2=x3+bx+c$, sčítání bodů na nich, eliptické křivky nad konečnými tělesy a jejich využití v šifrování.


Experimenty

Stáhnout (pdf)
475.2 KiB

přednáška, fyzika

Popis několika jednoduchých a zajímavých experimentů.


Optické jevy v atmosféře

Stáhnout (pdf)
4.5 MiB

přednáška, fyzika, optika

Vznik duhy, halové jevy, ohybové jevy.


Geometrie v gotické architektuře

Stáhnout (pdf)
3.2 MiB

přednáška, geometrie, historie, architektura

Oblouky, klenby, kružby – geometrie všude, kam se podíváte.


Zlatý řez

Stáhnout (pdf)
2.9 MiB

přednáška, geometrie, historie

Jaký obdélník je nejhezčí a co to má společného s pentagramem a rozmnožováním králíků.


Křivky v proměnách věků

Stáhnout (pdf)
1.1 MiB

přednáška, geometrie, historie

Geometrická přednáška. Seznámení se speciálními křivkami. Inspiro.


Kombinatorické hry

Stáhnout (pdf)
938.1 KiB

přednáška, kombinatorika, teorie her

Vítězné strategie na hry podobné NIMu, součty her, …


Mnohostěny

Stáhnout (pdf)
780.2 KiB

přednáška, geometrie, stereomeetrie

Pravidelné, polopravidelné a hvězdicové mnohostěny, modulární origami. Pravidelné mnohostěny ve vícerozměrných prostorech.


Numerologie

Stáhnout (pdf)
6 MiB

přednáška, numerologie

Symbolika čísel, numerologický obraz osobnosti Henryho Klevra.


Fraktální geometrie

Stáhnout (pdf)
2.6 MiB

přednáška, geometrie, fraktály

Historie fraktálů, popis, fraktály v praxi, Mandelbrotova množina.


Fourierovy řady

Stáhnout (pptx)
246 KiB

přednáška, analýza

Předmětem této přednášky je vybudování obecné teorie Fourierových řad vzhledem k libovolnému ortogonálnímu systému $\phi\{nx\}$ a její aplikace na trigonometrické funkce $\{\sin nx,\cos nx\}$.