Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Geometrie

Stáhnout (pdf)
374.2 KiB

přednáška, geometrie

Cevova věta, barycentrické a trilineární souřadnice, Steinerova věta, Stewartův vzorec


Složitost

Stáhnout (pdf)
447.9 KiB

přednáška, informatika, složitost

Od turingových strojů k P=NP


Historie matematiky

Stáhnout (pdf)
402.5 KiB

přednáška, historie

Milníky v historiii matematiky, matematické krize.


Numerické metody minimalizace

Stáhnout (pdf)
425.3 KiB

přednáška, analýza, numerické metody

Princip minimalizace, komparativní a a gradientní metody v jednom a dvou rozměrech. Newtonovské metody jednorozměrné optimalizace.


Kryptografické protokoly

Stáhnout (pdf)
98.4 KiB

přednáška, kryptografie

Házení mincí (coin tossing), bitový závazek (bit commitment), neurčitý přenos (oblivious transfer), důkazy s nulovým rozšířením znalostí (zero knowledge proofs).


Diferenciální rovnice

Stáhnout (pdf)
1.7 MiB

přednáška, analýza

Od derivací k diferenciálním rovnicím a jejich soustavám, matematické modely.


Hvězdy a černé díry

Stáhnout (pdf)
1.8 MiB

přednáška, fyzika, astronomie

Protohvězda, hvězdy hlavní posloupnosti, Červení obři, Vývoj Slunce, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, supernovy, pulzary


Prvočísla

Stáhnout (pdf)
679.7 KiB

přednáška, teorie čísel

Co jsou prvočísla, jejich vlastnosti. Legendorvy symboly, kvadratická reciprocita, algoritmy na hledání prvočísel


Teorie relativity

Stáhnout (pptx)
1.8 MiB

přednáška, fyzika, relativita

Dilatace času, kontrakce délek


Teorie množin

Stáhnout (pdf)
873.4 KiB

přednáška, teorie množin

Historie, definice pojmů a operací, ordinální a kardinální čísla


Teorie grafů

Stáhnout (pdf)
2.5 MiB

přednáška, teorie grafů

Definice, vlastnosti, algoritmy.


Modely a simulace

Stáhnout (pdf)
490.5 KiB

přednáška, modelování

Komplexní systémy: epidemie, gheta, mraveniště, game of life, …


Zbytky a nezbytky

Stáhnout (pdf)
2.2 MiB

přednáška, teorie čísel

Úvod do kongruencí, malá Fermatova, Eulerova a Čínská zbytková věta


Typografický systém TeX

Stáhnout (pdf)
925.7 KiB

přednáška, informatika, software, typografie

Typografický systém TeX a balík maker LaTeX – stručná historie, příklady použití.


Predikátová logika

Stáhnout (pdf)
325.5 KiB

přednáška, logika

Úvod do predikátové logiky, vymezení pojmů, převod do normálních forem.