Brněnský korespondenční seminář

Registrace | Nové heslo |

Ke stažení

Zde najdete slidy k přednáškám a další zajímavé materiály.

Kombinatorické hry

Stáhnout (pdf)
938.1 KiB

přednáška, kombinatorika, teorie her

Vítězné strategie na hry podobné NIMu, součty her, …


Mnohostěny

Stáhnout (pdf)
780.2 KiB

přednáška, geometrie, stereomeetrie

Pravidelné, polopravidelné a hvězdicové mnohostěny, modulární origami. Pravidelné mnohostěny ve vícerozměrných prostorech.


Numerologie

Stáhnout (pdf)
6 MiB

přednáška, numerologie

Symbolika čísel, numerologický obraz osobnosti Henryho Klevra.


Fraktální geometrie

Stáhnout (pdf)
2.6 MiB

přednáška, geometrie, fraktály

Historie fraktálů, popis, fraktály v praxi, Mandelbrotova množina.


Fourierovy řady

Stáhnout (pptx)
246 KiB

přednáška, analýza

Předmětem této přednášky je vybudování obecné teorie Fourierových řad vzhledem k libovolnému ortogonálnímu systému $\phi\{nx\}$ a její aplikace na trigonometrické funkce $\{\sin nx,\cos nx\}$.


Úvod do teorie automatů

Stáhnout (pdf)
1.3 MiB

přednáška, formální jazyky, teoretická informatika

Regulární jazyky a konečné automaty, minimalizace FA.


Burnsideovo lemma

Stáhnout (pdf)
161.9 KiB

přednáška, kombinatorika

Grupy, orbity, pevné body, využití v kombinatorice. Obarvení krychle, diofantická rovnice a+b+c=n, aplikace v chemii.


Celočíselné okruhy

Stáhnout (pdf)
195.9 KiB

přednáška, teorie čísel

Celá čísla v kvadratických polích, Dirichletova věta, Pellova rovnice, rozklady na prvočísla, Gaussova čísla (okrajově)